Andreja Srećković - Digital Day Lite 2021
Powered By:
Andreja Srećković
Brand manager
Speaker

Svoju profesionalnu karijeru započeo sam upravo u kompaniji Jaffa, gde sam prve godine proveo radeći za jedan od najvećih regionalnih brendova –  Jaffa cakes. Danas sam već 6 godina deo Jaffa brend tima i trenutno sam zadužen za slatki deo Banini portfolija. Moj posao ne podrazumeva isključivo marketing, već se svodi na kreiranje strategije za rast i razvoj brendova, a samim tim i njihovom komunikacijom kao jednim od stubova jačine brenda.